Chủ đề LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC / Lộ trình:

Đào tạo và hệ thống quản lý an ninh

Quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là một phần cơ bản trong tiến trình chung của công ty. Theo đó kết quả thiết yếu là tư vấn và đào tạo do các công ty chuyên ngành cung cấp, cụ thể hơn là thông qua hệ thống quản lý an toàn. Hệ thống này kết hợp các mục tiêu và chính sách về sức khỏe và an toàn trong thiết kế và quản lý quy trình lao động và trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Để biết thêm nữa...

Hệ thống đề ra các phương thức phân công trách nhiệm, thủ tục, quy trình trong cơ cấu tổ chức, xác định nguồn lực cho việc thực hiện chính sách của công ty về dự phòng theo các quy tắc hiện hành. Bạn hãy khám phá tất cả những cơ hội và sự kiện sẵn có trong chủ đề này trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm Toàn cầu 2015.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình ĐÀO TẠO VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm