Chủ đề

KẾT NỐI VỚI THẾ GIỚI

Nhờ có công nghệ máy tính mà hiện nay cả thế giới về cơ bản được kết nối với nhau. Nhờ vào băng thông rộng mà người ta có thể đàm thoại video giữa bên này và bên kia đại dương. Để biết thêm nữa...

Truyền hình cho phép chia sẻ sự kiện giữa cả triệu người; các phương tiện thông tin ngày càng hữu hiệu; trong khi việc quảng bá doanh nghiệp hoặc sản phẩm được thực hiện với nhiều phương tiện hỗ trợ chéo (máy tính, tablet, smartphone, v.v)

Tất cả những hoạt động này trên lãnh thổ Venezia cấu thành một chuỗi liên liên kết năng động và tiên tiến, lôi kéo một số lượng đáng kể các doanh nghiệp mà trong dịp EXPO 2015 họ đã quyết định và triển khai một loạt sự kiện được chia theo các lộ trình cụ thể.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề KẾT NỐI VỚI THẾ GIỚI

Lộ trình
Công nghệ tin học
Trên lãnh thổ Venezia có tới hơn 5 nghìn công ty hoạt động về Information Technology. Các công ty vừa gia công sản phẩm của các công ty khác vì thế lồng ghép theo nhiều cách vào dây chuyền chế tạo, vừa triển khai các dịch vụ hướng trực tiếp vào người tiêu dùng.

Tiếp tục...
Lộ trình
Quáng bá Doanh nghiệp và Sản phẩm
Sáng tạo và nghiêm khắc là phương châm của các công ty trong vùng hoạt động về truyền thông. Cơ sở cho tất cả là nguyên lý đạo đức đối với người cung cấp và người đón nhận thông điệp.

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm