Chủ đề VĂN HÓA VÀ BIỂU DIỄN / Lộ trình:

Thơ ca và văn học

Lộ trình này sẽ đưa bạn đi khám phá một loạt các sự kiện có tại Expo 2015 liên quan tới kinh nghiệm về cuộc sống thể hiện trong thế giới thơ ca và văn học. Để biết thêm nữa...

Một thế giới nghệ thuật từ khả năng vô tận của con người: từ việc đọc sách tới làm thơ, từ việc tìm kiếm các địa điểm làm cảm hứng, từ việc sáng tạo thế giới vô thực, thế giới ảo để hòa mình hoặc đơn giản chỉ là để ngắm giống như thể bạn đang đứng trước một bức tranh tuyệt vời vậy.

Đây là hành trình khám phá thế giới sáng tạo vượt thời gian.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình THƠ CA VÀ VĂN HỌC

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm