Chủ đề VĂN HÓA VÀ BIỂU DIỄN / Lộ trình:

Múa và sân khấu

Lộ trình này cho bạn cơ hội truy cập vào một loạt các sự kiện được thiết kế cho Triển lãm Toàn cầu 2015 liên quan tới lĩnh vực sân khấu và múa. Đây là loại hình có từ hàng thế kỷ, liên kết với nhau cùng tạo nên một trong những khung cảnh nghệ thuật được đánh giá cao nhất, chỉ cần nghĩ tới những sự kiện quốc tế lơn như Múa tổ chức hai năm một lần. Để biết thêm nữa...

Múa và sân khấu hòa nhịp hoàn toàn vào văn hóa của lãnh thổ, nhờ có những cơ sở lâu đời vẫn còn hiện diện đóng vai trò quan trọng trong biểu diễn.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình MÚA VÀ SÂN KHẤU

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm