Chủ đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / Lộ trình:

Trường Tư thục

Trong lộ trình này bạn có thể tìm thấy những sự kiện do các trường tổ chức nhân dịp Expo 2015, họ sẽ giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầy thú vị và đa dạng trong ngành giáo dục này. Để biết thêm nữa...

Hệ thống giáo dục của cả nước bao gồm các trường công lập và tư thục.

Các trường tư thục vận hành dịch vụ công cộng và phải đón nhật tất cả mọi người, chấp nhận dự án đào tạo, đơn đăng ký, bao gồm cả học sinh và sinh viên khuyết tật.

Lãnh thổ Venezia hoạt động thông qua vô số các trường tư thục nhằm mở rộng vấn đề đào tạo.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRƯỜNG TƯ THỤC

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm