Chủ đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / Lộ trình:

Học viện và Nhạc viện

Tại đây bạn có thể tìm hiểu tất cả các sự kiện, giờ mở cửa với công chúng, lễ hội âm nhạc và nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn Venezia trong thời gian diễn ra Triển lãm Toàn cầu. Để biết thêm nữa...

Lãnh thổ Venezia luôn tự hào về truyền thống danh giá các hoạt động của Học viện và Nhạc viện.

Học viện âm nhạc đào tạo học sinh dựa trên tài năng bẩm sinh và theo sở thích, từ ca hát tới chơi nhạc cụ âm nhạc, từ nhạc lý tới hợp xướng và từ sáng tác âm nhạc tới nhạc kịch.

Học viện mỹ thuật là một loại hình giảng dạy văn hóa cao, dành cho nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật ứng dụng.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình HỌC VIỆN VÀ NHẠC VIỆN

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm