Chủ đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / Lộ trình:

Trường Quốc tế

EXPO 2015 mang tính quốc tế, chính vì thế lãnh thổ Venezia hoàn thiện khung đào tạo của mình với nhiều cơ hội lựa chọn các trường quốc tế, đây là cơ hội cho chính con cái của các bạn tạo dựng sự giao thoa văn hóa. Để biết thêm nữa...

Các trường quốc tế tập trung vào chất lượng chương trình, giáo viên, cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy.

Trong lộ trình này bạn có thể tham gia vào các hoạt động do các trường quốc tế trong vùng tổ chức, các trường có nhiệm vụ đa đạng văn hóa và làm bén rễ tại chính vùng đất Yên bình này.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRƯỜNG QUỐC TẾ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm