Chủ đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / Lộ trình:

Trường mần non, Nhà trẻ tại công ty

Tại đây bạn có thể tìm thấy các sự kiện được tổ chức bởi những công ty có mặt tại Expo 2015, họ chia sẻ dự án của mình về vườn trẻ tại công ty, về nhiều loại vườn trẻ, trường mầm non công cộng hay tư thục nằm rải rác khắp lãnh thổ. Để biết thêm nữa...

Các công ty vùng Veneto luôn nhạy cảm tới vấn đề gia đình, hỗ trợ và thể hiện sự cởi mở tới vấn đề cần thiết trong bối cảnh xã hội nơi công ty hoạt động, dành sự chú ý tới nhu cầu của nhân viên và con cái của họ.

Đây là cơ hội để tăng cường cải thiện môi trường doanh nghiệp và hình ảnh của chính doanh nghiệp.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRƯỜNG MẦN NON, NHÀ TRẺ TẠI CÔNG TY

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm