Chủ đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / Lộ trình:

Trường Đại học

Cũng như Verona hay Padova, Venezia khẳng định vị trí đi đầu của mình, nằm trong số 5 trường Đại học hàng đầu cả nước. Không cần bàn cãi về giá trị của các trường, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu vì hình ảnh của họ có ảnh hưởng quốc tế bởi những thành quả trong công việc. Để biết thêm nữa...

Có vô số các khóa học cử nhân, khóa đào tạo luôn cập nhật và đổi mới.

Trong lộ trình này bạn có thể tìm hiểu tất cả những sáng kiến, sự kiện, buổi đàm luận của các trường Đại học tại Veneto trong thời gian diễn ra Expo 2015.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm