Chủ đề TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ VÀ LỄ HỘI / Lộ trình:

Lễ hội

Lãnh thổ Venezia luôn được thừa hưởng một nền văn hóa mạnh mẽ các lễ hội và sự kiện truyền thống, thể hiện sự sôi động và đa dang của nơi đây cả về văn hóa lẫn cảnh quan. Để biết thêm nữa...

Nhìn chung các lễ hội “sagra” là những nghi lễ thánh tại một địa điểm hoặc một đối tượng tôn giáo, lễ hội thánh bảo trợ, hoặc các lễ hội tôn vinh các sản vật của đất, ví dụ như lễ hội hạt dẻ, nho hay anh đào.

Hãy tham gia vào một trong số những “sagra” sôi động và thú vị nhất có trong vùng Venezia trong thời gian Expo tại Milan.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình LỄ HỘI

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm