Chủ đề

Y TẾ

Nhân dịp EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào các sự kiện do tất cả những tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ và hỗ trợ y tế tới bảo vệ sức khỏe của cộng đồng tổ chức. Để biết thêm nữa...

Cụ thể là từ bệnh viện tới các phòng khám tư nhân, từ các nhà điều dưỡng tới các công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho người già, phục hồi chức năng, vật liệu và thiết bị, nghiên cứu y sinh học, nghiên cứu dược phẩm, phép vi lượng đồng căn và thảo dược.

Có tới 23 bệnh viện trong vùng Veneto được vinh danh nhờ “Chương trình Bollini Rosa”, nhằm mục đích xếp hạng các cơ sở sở hữu những tiêu chí “dành cho phụ nữ”. Chú ý tới những nhu cầu của người dân, đặc biệt là phụ nữ là một trong các tiêu chí chìa khóa của y tế vùng Veneto, bênh cạnh việc phổ biến chất lượng dịch vụ sẵn có và chú ý tới mối quan hệ giữa người dân và các cơ sở y tế.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề Y TẾ

Lộ trình
Bệnh viện
Lĩnh vực bệnh viện trên lãnh thổ Venezia chú trọng vào đổi mới 2.0 thông qua hệ thống tái tổ chức nhằm tạo cách tiếp cận đa ngôn ngữ trước những yêu cầu của người dân, ngoài ra còn nhằm cải thiện về mặt quan hệ và môi trường.

Tiếp tục...
Lộ trình
Trạm y tế, phòng thí nghiệm và trung tâm chuẩn đoán tư nhân
Nhân dịp EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào các sự kiện được tổ chức bởi các trạm y tế, phòng thí nghiệm và trung tâm chuẩn đoán tư nhân có trên lãnh thổ Venezia.

Tiếp tục...
Lộ trình
Viện dưỡng lão và dịch vụ cho người già
Với sự thay đổi về dân số đang diễn ra trên lãnh thổ Venezia, các công ty phải là một công cụ tích cực trong việc xây dựng cơ sở cho người già.

Tiếp tục...
Lộ trình
Phục hồi chức năng
Nhân dịp EXPO 2015, bạn có thể tham gia vào các sự kiện do các công ty trong lĩnh vực phục hồi chức năng và vật lý trị liệu tổ chức.

Tiếp tục...
Lộ trình
Vật liệu và thiết bị
Nhân dịp EXPO 2015, bạn có thể tìm thấy nhiều sự kiện do các doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu là trang thiết bị y tế tổ chức.

Tiếp tục...
Lộ trình
Nghiên cứu y sinh học
Nhờ vào EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào nhiều sự kiện do các quỹ hay hiệp hội về nghiên cứu y sinh học tổ chức.

Tiếp tục...
Lộ trình
Phép vi lượng đồng căn và thảo dược
Nhân dịp EXPO 2015, bạn có thể tham gia vào các sự kiện sắp xếp bởi các công ty phụ trách về ngành vi lượng đồng căn và thảo dược học.

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm