Chủ đề Y TẾ / Lộ trình:

Nghiên cứu y sinh học

Nhờ vào EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào nhiều sự kiện do các quỹ hay hiệp hội về nghiên cứu y sinh học tổ chức. Để biết thêm nữa...

Trên lãnh thổ Venezia hiện diện một trong số những trung tâm uy tín nhất về nghiên cứu, không những trên quy mô cả nước mà trên tầm quốc tế.

Mục tiêu của các quỹ này là tạo ra những dự án và hoạt động nghiên cứu nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực hoa học, văn hóa và xã hội trong vùng.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm