Chủ đề Y TẾ / Lộ trình:

Vật liệu và thiết bị

Nhân dịp EXPO 2015, bạn có thể tìm thấy nhiều sự kiện do các doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu là trang thiết bị y tế tổ chức. Để biết thêm nữa...

Các doanh nghiệp này cung cấp những trang thiết bị tiên tiến và công nghệ cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phức tạp và nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm