Chủ đề Y TẾ / Lộ trình:

Viện dưỡng lão và dịch vụ cho người già

Với sự thay đổi về dân số đang diễn ra trên lãnh thổ Venezia, các công ty phải là một công cụ tích cực trong việc xây dựng cơ sở cho người già. Để biết thêm nữa...

Các cơ sở phải có khả năng cung cấp những hỗ trợ linh hoạt và theo trường hợp cụ thể, tùy vào những như cầu khách nhau của mọi người, đảm bảo cho họ chất lượng dịch vụ xứng đáng.

Nhân dịp EXPO 2015 bạn có thể tham gia vào các sự kiện tổ chức bởi các viện dưỡng lão hoặc bởi những người chịu trách nhiệm về dịch vụ và chính sách cho người già.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình VIỆN DƯỠNG LÃO VÀ DỊCH VỤ CHO NGƯỜI GIÀ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm