Chủ đề Y TẾ / Lộ trình:

Phục hồi chức năng

Nhân dịp EXPO 2015, bạn có thể tham gia vào các sự kiện do các công ty trong lĩnh vực phục hồi chức năng và vật lý trị liệu tổ chức. Để biết thêm nữa...

Mục đích của các công ty hoạt động trên lãnh thổ là nhằm tạo ra giá trị, hiệu quả trong quá trình phục hồi chức năng cho người bệnh thông qua các chương trình cho từng cá nhân cụ thể.

Một vài công ty cung cấp cả hỗ trợ về tâm lý nhằm giúp đỡ tốt hơn cho người bệnh và cả gia đình của họ.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm