Chủ đề LỘ TRÌNH TÂM LINH / Lộ trình:

Các chuyến hành hương và du lịch tôn giáo

Trong lộ trình này bạn có thể đăng ký vào một loạt các sự kiện và hành trình có tại Triển lãm Toàn cầu 2015, giúp bạn đi khám phá những địa điểm duy nhất trên thế giới. Để biết thêm nữa...

Du lịch tâm linh được coi như một trải nghiệm nhân văn thực sự, khác xa với thông lệ.

Nó trở thành một hiện tượng liên tục phát triển và bị chi phối bởi những xu hướng thể hiện nhu cầu về tinh thần và xã hội hóa của con người.

Ngược lại hành hương lại là hoạt động hướng về một nơi thờ tự, đất thiêng với mục đích tạ ơn hoặc sám hối.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CÁC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VÀ DU LỊCH TÔN GIÁO

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm