Chủ đề THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ / Lộ trình:

Câu lạc bộ và sự kiện thể thao

Tại đây bạn sẽ thấy một danh sách các câu lạc bộ thể thao trong lãnh thổ Venezia với các chỉ dẫn về lĩnh vực thể thao, các hoạt động chính, các đặc điểm phân biệt và đặc thù riêng, cơ sở và các dịch vụ có sẵn. Để biết thêm nữa...

Hãy đăng ký vào nhiều sáng kiến và tham quan theo hướng dẫn, sự kiện được tổ chức bởi nhiều câu lạc bộ khác nhau trên lãnh thổ Venezia trong thời gian diễn ra Expo Milan.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CÂU LẠC BỘ VÀ SỰ KIỆN THỂ THAO

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm