Chủ đề THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ / Lộ trình:

Game và đồ chơi

Các công ty bán buôn và bán lẻ đồ chơi, hoạt động phân phối, cửa hàng game và đồ chơi làm giàu và tô điểm thêm cho hệ thống sản xuất của vùng Venezia. Để biết thêm nữa...

Trong suốt thời gian diễn ra Expo 2015 sẽ có nhiều hoạt động, tham quan, biểu diễn lien quan tới lĩnh vực này được tổ chức.

Trò chơi và đồ chơi tiêu khiển tất cả mọi người và mọi lứa tuổi, Sản phẩm hảo hạng, chất lượng duy nhất và sáng tạo giúp phát triển. Vì vậy mà các sản phẩm do các công ty sản xuất đồ chơi và trò chơi vùng Veneto đưa ra đồng nghĩa với giải trí và an toàn sức khỏe.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình GAME VÀ ĐỒ CHƠI

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm