Chủ đề THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ / Lộ trình:

Công nghiệp thể thao

Công nghiệp thể thao ám chỉ một thị trường rộng lớn trong đó con người, hoạt động thể thao, kinh doanh và các tổ chức liên quan tới sản xuất, hỗ trợ, xúc tiến quảng bá hoặc kinh doanh đều tập trung và liên quan tới ngành thể thao. Để biết thêm nữa...

Lãnh thổ Venezia gắn bó chặt chẽ tới lĩnh vực thể thao, sở hữu một trong số những ngành công nghiệp thể thao quan trọng nhất mang tầm quốc tế, địa phương và lâu đời.

Tại đây bạn có thể yêu cầu tham gia vào rất nhiều sáng kiến, tour theo hướng dẫn, sự kiện và thử nghiệm được tổ chức trong thời gian Triển lãm Toàn cầu Milan gắn với các công ty thuộc ngành công nghiệp thể thao.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CÔNG NGHIỆP THỂ THAO

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm