Chủ đề DU LỊCH VÀ TIẾP NHẬN KHÁCH SẠN / Lộ trình:

Quảng bá Du lịch của lãnh thổ

Trong lộ trình này bạn có thể tìm thấy các sự kiện được tổ chức riêng cho Expo 2015 bởi các Công ty Quảng bá Du lịch của vùng. Các đơn vị này cung cấp hàng ngày những thông tin về du lịch và văn hóa, đánh giá những sự kiện văn hóa, đề xuất và tổ chức các chương trình, chuyến đi theo hướng dẫn. Để biết thêm nữa...

Bên cạnh đó, nằm rải rác khắp vùng có 15 Hiệp hội Xúc tiến Du lịch, là những cơ sở liên quan tới các công ty lữ hành, quản lý hành chính, tổ chức và công ty chuyên về hội chợ, công ty về cảng vận hàng không, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhận, không quên phải kể tới các hiệp hội Pro Loco quan trọng.

Chính vì vậy bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào tất cả những cung đường độc đáo này do những người am hiểu cặn kẽ vùng đất này thiết kế.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình QUẢNG BÁ DU LỊCH CỦA LÃNH THỔ

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm