Đề tài:

Hành tinh

Môi trường, lãnh thổ và cảnh quan của chúng tôi. Từ xây dựng xanh, bảo vệ môi trường, nước tới các cơ sở hạ tầng, vận tải và các công trình được thực hiện trong lãnh thổ.

Khám phá các sự kiện trong đề tài HÀNH TINH

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm