Chủ đề

MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Các công ty “xanh” vùng Veneteo rất quan tâm về môi trường, coi phát triển bền vững là giá trị cơ bản, do đó mọi hoạt động diễn ra đều nhằm tạo hiệu ứng tích cực cho toàn thể cộng đồng. Để biết thêm nữa...

Sự hiện diện của nhiều hiệp hội khác nhau tiếp xúc với trường học, giáo viên và người dân để cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về đề tài này đã khẳng định sự quan tâm của lãnh thổ Venezia về môi trường.

Các lộ trình có trong chủ đề môi trường bền vững rất da dạng: từ kinh tế xanh và hóa học xanh tới sản xuất ít tác động tới môi trường; từ cơ học phục vụ môi trường bền vững tới bảo trì thủy lợi; từ các công trình bảo vệ biển tới khai hoang và cuối cùng là xử lý chất thải (thu gom, xử lý và tái chế).

Mục đích của chủ đề này tại Expo 2015 là mở rộng cánh cửa tới tất cả du khách quan tâm về phát triển bền vững của các doanh nghiệp trên.

Chọn một Lộ trình liên quan tới chủ đề MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Lộ trình
Kinh tế xanh và Hóa học xanh
Nhờ có EXPO 2015, mọi người có thể tham gia vào nhiều sự kiện khác khau do các doanh nghiệp hoạt động về kinh tế xanh và hóa học xanh tổ chức.

Tiếp tục...
Lộ trình
Sản xuất ít tác động tới môi trường
Tạo ra các sản phẩm ít tác động tới môi trường là một trong số các mục tiêu quan trọng nhất của các công ty “xanh”: ứng xử thân thiện với môi trường đương nhiên sẽ tạo hiệu ứng tích cực tới toàn thể cộng đồng. Đây chính là điều mà các công ty có mặt trên lãnh thổ Venezia đang đề xuất.

Tiếp tục...
Lộ trình
Cơ khí phục vụ môi trường bền vững
Việc quản lý chất lượng môi trường trong và ngoài là một trong những khía cạnh căn bản của hệ thống cơ học cho sự bền vững về môi trường.

Tiếp tục...
Lộ trình
Bảo trì thủy lợi vùng
Vùng Venezia cùng các doanh nghiệp đang liên tục duy trì việc bảo trì địa chất khu vực hạ lưu, nhằm ngăn chặn những rủi ro cho cộng đồng dân cư và đóng góp vào việc vận hành hệ thống thủy nông.

Tiếp tục...
Lộ trình
Mose, đập và các công trình bảo vệ biển
Nhân dịp EXPO 2015 du khách có thể tham gia vào các sự kiện được tổ chức bởi các công ty phụ trách về công trình bảo vệ biển.

Tiếp tục...
Lộ trình
Công trình khai hoang, cải tạo
Lộ trình này cung cấp cho bạn một loạt các sự kiện liên quan tới công trình khai hoang được tổ chức và quảng bá trong suốt EXPO 2015.

Tiếp tục...
Lộ trình
Thu hồi, xử lý và tái chế chất thải
Việc tái chế nhằm ngăn chặn sự lãng phí các nguyên liệu có khả năng hữu ích, đảm bảo tính bền vững hơn cho chu kỳ sản xuất và việc sử dụng nguyên liệu, giảm thiểu sự tiêu thụ các nguyên liệu đầu vào, sử dụng năng lượng và phát khí thải nhà kính.

Tiếp tục...
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm