Chủ đề MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG / Lộ trình:

Công trình khai hoang, cải tạo

Lộ trình này cung cấp cho bạn một loạt các sự kiện liên quan tới công trình khai hoang được tổ chức và quảng bá trong suốt EXPO 2015. Để biết thêm nữa...

Những hoạt động khai hoang cải tạo trong vùng rất phức tạp do việc mở rộng đô thị hóa và do các cơn mưa lớn gây ra.

Các hiệp hội về khai hoang, cải tạo vùng Veneto không những phụ trách về quản lý và tăng cường tài sản nước và lãnh thổ, mà cả về sự bền vững của các công trình.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CÔNG TRÌNH KHAI HOANG, CẢI TẠO

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm