Chủ đề QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TIÊN TIẾN / Lộ trình:

Tu sửa

Việc can thiệp vào các công trình hiện hữu liên quan tới mọi khía cạnh của lĩnh vực quy hoạch đô thị mới: phục hồi và tối ưu hóa không gian và nhà ở. Để biết thêm nữa...

Việc này đòi hỏi bắt buộc việc sử dụng các công nghệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng và làm mới. Các công ty của Veneto hoạt động trong lĩnh vực này nằm trong số những công ty nhanh nhạy nhất trong việc sử dụng các sản phẩm, kỹ thuật và giải pháp mới.

Hãy khám phá các sự kiện do các công ty trong lĩnh vực tổ chức nhân dịp Triển lãm toàn cầu 2015.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TU SỬA

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm