Chủ đề QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TIÊN TIẾN / Lộ trình:

Thành phố thông minh

Trong lãnh thổ Venezia, nhiều vùng đã bắt đầu con đường hướng tới thành phố thông minh Smart City, làm cho các thủ phủ vùng Veneto đứng trong số các thành phố hiệu quả nhất về lĩnh vực này. Để biết thêm nữa...

Sự kết hợp giữa các trung tâm đại học, các chính quyền địa phương và ngành công nghiệp dịch vụ tiên tiến đã tạo ra các kỹ năng có thể đảm bảo sự phát triển đặc biệt ấn tượng.

Theo đó cuộc gặp chung giữa hiện tại sôi động đã khẳng định khuynh hướng đổi mới của các doanh nghiệp vùng Veneto.

Hãy khám phá cac sự kiện do các công ty trong lĩnh vực tổ chức nhân dịp Triển lãm toàn cầu 2015.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm