Chủ đề VẬT NUÔI TRONG NHÀ / Lộ trình:

Chăm nuôi

Lãnh thổ Venezia là nơi giàu có về các nghề truyền thống, các trang trại nông nghiệp và chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Chăn nuôi động vật bao hàm tất cả các hoạt động (và cơ sở liên quan) cho việc quản lý, duy trì và tái sản xuất các vật nuôi trong gia đình (các loài có vú, chim và cá) với mục đích khai thác kinh tế (vật nuôi làm bạn, sản xuất thịt và mỡ, sữa, da, lông, và trứng v.v). Để biết thêm nữa...

Trong phần này bạn có thể tìm thấy vô vàn các sự kiện liên quan tới chăn nuôi gia súc diễn ra trong quá trình Triển lãm Toàn cầu, đặc biệt bạn có thể tham quan các trang trại tốt nhất trong lĩnh vực này trên địa bàn Venezia.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình CHĂM NUÔI

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm