Chủ đề VẬT NUÔI TRONG NHÀ / Lộ trình:

Trang thiết bị và dinh dưỡng

Lộ trình trang thiết bị, sản phẩm và dinh dưỡng cho vật nuôi bao gồm tất cả các danh mục liên quan tới chế độ ăn uống và chăm sóc vật nuôi. Để biết thêm nữa...

Danh mục được nêu bao gồm vô vàn các loại thức ăn cho vật nuôi, trang phục và phụ kiện, và cả các sản phẩm làm sạch và vệ sinh vật nuôi.

Tham quan các công ty sản xuất máy móc thiết bị, tham gia vào các sự kiện liên quan tới thương mại hóa sản phẩm của ngành là một vài trong số các hoạt động bạn có thể tham gia tại mục này, trong suốt thời gian diễn ra Expo Milano.

Khám phá các sự kiện trong lộ trình TRANG THIẾT BỊ VÀ DINH DƯỠNG

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm