Chính sách bảo mật

Với mọi liên quan tới trang www.expoveneto.it, xin chỉ rõ với quý vị rằng phần lớn các trang và/hoặc nội dung của nó có thể được du khách truy cập mà không cần thiết phải nhận dạng để truy cứu. Tuy nhiên có những nơi đòi hỏi phải tuân theo quá trình đăng ký (khu vực tài khoản riêng) yêu cầu điền đủ những ô trống với thông tin cá nhân của mình. Nếu thiếu các thông tin yêu cầu cần điền vào các ô trống bắt buộc sẽ không thể truy cập được vào khu vực tài khoản riêng. Ngoài ra chúng tôi có thể giúp các bạn với các thông tin cá nhân nếu các bạn muốn chuyển cho chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn qua hòm thư điện tử.

Trong các trường hợp được nêu ra ở trên chúng tôi mong muốn thông tin với bạn rằng mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng từ phía EXPOVENETO với sự tôn trọng các nguyên tắc cơ bản cụ thể của Nghị định Pháp luật số 196 ngày 30 tháng 6 năm 2003, Mã số về bảo vệ thông tin cá nhân.

hủ các dữ liệu tổng hợp và xử lý chúng sẽ là công ty Attiva spa, trụ sở tại Via Portenari 21/23 – Marghera VENEZIA P.IVA (xem phần Về Chúng tôi)

Chúng tôi muốn thông báo với Quý bạn rằng các thông tin cá nhân của bạn và địa chỉ email mà Quý bạn chỉ định đăng ký trong tài khoản riêng và mọi thông tin khác dẫn tới bạn sau khi đăng ký xong sẽ được xử lý với các mục đích sau: (a) đưa thông tin Dịch vụ với điều kiện chấp nhận các Quy định và/hoặc Điều kiện Chung về hợp đồng; (b) các hoạt động cần thiết cho cho việc chuẩn bị tổ chức gửi tin khuyến mãi newletters; (c) xác thực việc sử dụng tài khoản đúng đắn từ phía người dùng hợp pháp và bảo vệ tài khoản từ những truy cập không được phép; (d) quản lý, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới các Dịch vụ; (e) cải tiến chất lượng cấu trúc của trang EXPOVENETO và tạo ra các chức năng, đặc tính và Dịch vụ mới; (f) quản lý các cảnh báo liên quan tới Nội dung của người dùng; (g) các khiếu nại về những hoạt động bất hợp pháp về Cơ quan Chức năng; (h) tiến hành các nghĩa vụ bắt buộc theo luật và quy định; (i) gửi định kỳ các thông báo liên quan tới sáng kiến mới tung ra và các sự kiện mới do EXPOVENETO tổ chức.

Việc chấp nhận các điều khoản về xử lý thông tin dữ liệu cá nhân là cần thiêt. Việc từ chối ưng thuận không gây hậu quả nào, đương nhiên quý vị sẽ không được cung cấp các dịch vụ cần thiết từ các điểm đã nếu trên.

Để theo các mục đích kể trên các thông tin cá nhân của Quý vị được thông báo, chuyển giao hoặc xử lý kỹ thuật cả từ nhân tố thứ ba, cộng tác với EXPOVENETO. Các thông tin của Quý vị ngoài ra sẽ được chuyển giao tới Cơ quan Pháp luật, các Tổ chức an ninh và kiểm tra, được chỉ định trước từ luật pháp và các các quy định hoặc được hỏi theo luật hiện hành. Trong bất kể trường hợp nào, như được định rõ trong Điều khoản Lập pháp số 196 ngày 30 tháng 6 năm 2003, Mã số bảo vệ thông tin cá nhân, chỉnh sửa sẽ không được phổ biến.

Về xử lý các thông tin cá nhân, người dùng có thể tiến hành vào bất cứ lúc nào các quyền hạn được quy định tại điều 7) của Mã số về bảo vệ thông tin các nhân, theo nghĩa đó:

“Điều 7. Luật truy cập thông tin cá nhân và các luật khác”
 1. Người có ý định có quyền xác nhận việc tồn tại hay không các thông tin các nhân có liên quan tới anh ta, kể cả khi chưa đăng ký và mọi thông báo dưới hình thức dễ hiểu.
 2. Người có ý định có quyền có được các chỉ định sau:
  1. về nguồn gốc thông tin cá nhân;
  2. về mục đích và các thức xử lý;
  3. về logic áp dụng trong trường hợp xử lý được tiến hành với sự trợ giúp của các công cụ điện tử;
  4. về các yếu tố nhận dạng chủ sở hữu, người quản lý và người đại diện được chỉ thị theo điều 5, khoản 2;
  5. về các đối tượng hoặc các nhóm đối tượng mà các thông tin cá nhân có thể được thông báo hoặc được nhận thức với tư cách là người đại diện được chỉ rõ trên lãnh thổ Quốc gia, là người phụ trách hoặc được bổ nhiệm.
 3. Người có ý định có quyền thu được:
  1. làm cập nhật, sửa chữa hoặc bổ sung dữ liệu nếu muốn;
  2. việc hủy bỏ, chuyển đổi sang dạng vô danh hoặc ngăn chặn các dữ liệu xử lý trái phép, bao gồm cả các dữ liệu không cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập và xử lý sau đó.
  3. xác nhận rằng các hoạt động trong mục a) và b) đã được báo trước, kể cả các liên quan tới nội dung của họ, tới những người mà các dữ liệu đã được thông tin hoặc bổ biến, trừ trường hợp trong đó việc thực hiện là không thể hoặc phải sử dụng các phương tiện rõ ràng không tương xứng với quyền được bảo vệ.
 4. Quý vị có quyền phản đối tất cả hoặc một phần:
  1. cho các lý do chính đáng về việc xử lý các thông tin các nhân có liên quan, mặc dù phù hợp với mục đích thu thập;
  2. về xử lý các thông tin cá nhân liên quan nhằm mục đích gửi tại liệu quảng cáo hoặc bán hàng trực tiếp hoặc cho việc nghiên cứu thị trường hoặc thông tin thương mại.
Thực hiện các quyền quy định của Lập pháp Nghị định số 196/03 điều 7, người dùng có thể liên hệ Attiva S.p.A qua địa chỉ Via Portenari 21/23 – Marghera VENEZIA, hoặc gửi email tới địa chỉ sau: info@expoveneto.it.

EXPOVENETO có thể ghi lại thông tin liên quan đến việc sử dụng các trang web từ người dùng (tần số truy cập, sử dụng Dịch vụ yêu thích, kích cỡ tuyền tải dữ liệu, thông tin hiển thị từ người dùng, và khác nữa), cũng như sử dụng “GIF minh bạch” để kiểm tra xem email gửi từ EXPOVENETO tới người sử dụng có bị mở thực sự không. EXPOVENETO cũng sẽ sử dụng các thông tin không cho phép nhận dạng trực tiếp người sử dụng (như các thông tin ẩn danh, cookies, địa chỉ IP, dữ liệu clickstream, trình duyệt browser, v.v.) nhằm cải thiện trang web và làm mới các tính năng của nó, với quyền xem xét và giám sát những sở thích, xu hướng của người sử dụng nhằm nâng cao chất lượng và chức năng. EXPOVENETO cũng sử dụng các “GIP minh bach” và thông tin về file đăng ký nhằm mục đích: (a) xác minh tính hiệu quả của các chương trình quảng cáo; (b) lưu trữ các thông tin nhập từ người dùng để họ không cần phải lặp lại; (c) kiểm tra các yếu tố như tổng số lượng khách truy cập, các trang được xem, v.v.; (d) lần theo các Nội dung được gửi từ người sử dụng.