Dịch vụ cho khách tham quan

Rosapetra Spa Resort

Zuel di Sopra 1 - Cortina d'Ampezzo (BL)


điện thoại: +390436869062 Trang web: www.rosapetracortina.it
Giới thiệu dịch vụ


Rosapetra SPA Resort in Cortina d'Ampezzo ( BL ), has 27 rooms and 2 suites , a spa with solarium, equipped gym, swimming pool heated to 30 °, finnish sauna (90°), Calidarium (turkish bath), Mediterranean bath (sweet sauna), well cold, emotional showers, icefall and 4 cabins and massage treatments. Rosapetra Spa Resort, recently built with natural and high quality materials. With free Wi-Fi and free parking. The restaurant "La Corte del Lampone" has 70 seats plus a terrace with view and offers international cuisine with a creative menu. Transfer to and from major airports. Shuttle bus available for the main ski lifts . Taxi Service, trekking, climbing, hiking, mountain biking, ski school, free-riding, Ski Tour and ski mountaineering .
 

Đặc tính
  • Sao: 5
  • Động vật:
  • Internet: Có miễn phí
  • Đậu xe: Có miễn phí
  • Ăn sáng: Có đã bao gồm
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm