Dịch vụ cho khách tham quan

Pizzeria Giuliana

via Padre Roberto 2 - Nove (VI)


điện thoại: +39 0424 828465 Trang web: www.lenovehotel.it
Giới thiệu dịch vụ

In an area known for its quality ceramics production, you will find a renowned landmark pizzeria, as an open laboratory of research on the quality of ingredients and flour types. In addition to Pizza it has a list of quick main courses that are both healthy and genuine. Here we proudly present a place that is both lively and welcoming for your dining pleasure.

Seats up to 140 people.
Closed on mondays.

Đặc tính
  • Ngưỡng giá: 10€ - 20€
  • Đặc tính: Chấp nhận đặt trước, Mang đi, Nhóm đông, Sau nửa đêm, Món ăn đặc sản
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm