Dịch vụ cho khách tham quan

Trattoria Argentina

via Federa 11 - Refrontolo (TV)


điện thoại: + 39 3341496546 Trang web: www.trattoriargentina.com
Giới thiệu dịch vụ

Restaurant with argentinian cooking, immersed in the hills where Prosecco is made with a summer terrace.. Argentinian meat, like filet, Kobe beef and lamb from the Patagonia all barbecued with argentinian coal. Wines, beers and spirits also argentinian, all with the excellent welcome that makes you feel like at home.  

Đặc tính
  • Đặc tính: Chấp nhận đặt trước, Mang đi, Món ăn đặc sản
  • Ngưỡng giá: 40€ - 50€
Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm