Dịch vụ cho khách tham quan

Russia plus Italia

via san Bartolomeo 3 - Treviso (TV)


điện thoại: 0039-3932733617 Trang web: www.russiaplusitalia.com
Giới thiệu dịch vụ

As a professional Russian - Italian interpreter with the significant translation experience in the fields of business and commerce, marketing, art, tourism, wine and food I will be happy to assiste if you need an interprete for business meetings, work meetings, international faire. 

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm