Dịch vụ cho khách tham quan

AEROPORT VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA

VIA AEROPORTO - CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR)


điện thoại: +39 0458095666 Trang web: WWW.AEROPORTIDELGARDA.IT
Giới thiệu dịch vụ

Verona's Valerio Catullo airport offers direct and connecting flights to many destinations throughout Europe and beyond. From Verona, the entire world is within reach. Verona offers domestic destinations ,numerous destinations throughout Europe and  intercontinental destinations .

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm