Dịch vụ cho khách tham quan

Ape Tours

via Vianelli 436-437 - Pellestrina (VE)


điện thoại: +390415277253 Trang web: www.apetours.it
Giới thiệu dịch vụ

Bicycle rental all through the island of Pellestrina, near Venice.
We also recommend lovely excursions on board of a local fishing boat which make your trips across the lagoon unique and exclusive.

Office: + 39 041 5277253
Mobile phone: + 39 348 0178760
Info@apetours.it
www.apetours.it

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm