Điều kiện Sử dụng Chung của trang Web

Ghi chú:

Trong trang này chỉ rõ các Điều kiện Sử dụng Chung của trang web www.expoveneto.it (theo đó, nói ngắn gọn tương ứng với “Điều kiện Chung” và “Trang Web” nơi bất cứ ai cũng phải hiểu và tuân theo khi lướt trên trang web.
Truy cập vào Trang Web và bất cứ hành động đưa ra khi lướt trên trang web đồng nghĩa với việc chấp hành các Điều kiện Chung. Trong trường hợp người sử dụng không chấp nhận Điều kiện Chung chỉ cần dừng truy cập và lướt trên trang web.
Bất cứ ai truy cập vào Trang Web cũng đồng nghĩa với việc không sử dụng Trang Web và nội dung của nó với các mục đích không đúng đắn hoặc trái với các quy định của pháp luật. Các Điều kiện Chung có thể được thay đổi bởi Công ty cổ phần Attiva (Attiva S.p.A) vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với người sử dụng, vì thế người sử dụng bắt buộc phải kiểm tra thường xuyên trước khi đăng nhập vào nội dung của Trang Web. Việc đang nhập vào Trang Web sau khi đã được thay đổi đồng nghĩa với việc chấp nhận Các Điều kiện Chung như đã được sửa đổi.

Điều 1. Copyright – Luật sở hữu bản quyền trí tuệ

Tất cả nội dung và thông tin có trong Trang Web và đặc biệt là các tiêu đề cụ thể và không giới hạn, các bài, hình ảnh, file âm thanh và hình họa được coi là sở hữu trí tuệ và được bảo vệ theo các điều khoản về quyền sở hữu tác giả. Ngoài ra trong Trang Web có thể có các hình ảnh mà sở hữu bản quyền thuộc về nhân tố thứ ba.
Vì vậy nghiêm cấm bất cứ hành động nào về copy, chỉnh sửa, lấy cắp hoặc sử dụng các dữ liệu được viết có trong Trang Web mà không có sự cho phép của công ty Attiva S.p.A, cùng với các hành động khác có thể xâm phạm vào quyền tác giả và các điều khoản khác về tác phẩm nghệ thuật được truy cập.
 

Điều 2. Cách thức Sử dụng trang web

Trang Web cùng với nội dung của nó chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, tìm kiếm hoặc giảng dạy, không được sử dụng cho mục đích thương mại, kể cả trực tiếp và gián tiếp và luôn luôn phải chỉ rõ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.
Đối với các tiêu đề mở, liên quan tới nội dung của Trang Web phải kể tới: các bài, ảnh, phim, biểu ngữ, hình họa, nói tóm lại là mọi loại hình họa và/hoặc bài viết nói chung.
Nội dung của Trang Web không được sao chép, chỉnh sửa, sử dụng, đăng lại, tải, viết lại hoặc phân phối một phần hay toàn bộ dưới mọi hình thức mà không được sự cho phép bằng văn bản từ phía công ty Attiva S.p.A; trừ các hoạt động báo chí, tải về và xem phần nội dung của Trang Web chỉ với mục đích cá nhân, không thương mại và với điều kiện đảm bảo rằng nội dung tư liệu không thể bị sửa đổi bằng bất cứ cách nào và phải chỉ định rõ ràng các tác quyền trí tuệ liên quan.
Ngoài ra, nội dung của Trang Web không thể bị lưu hành phổ biến một phần hay toàn bộ qua các kênh truyền thông, bao gồm Mạng Internet, các kênh truyền hình, đài phát thanh hoặc bất kể dạng nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ phía công ty Attiva S.p.A.
 

Điều 3. Không bảo lãnh và giới hạn trách nhiệm

Tất cả nội dung đăng trên Trang Web được cung cấp với mục đích duy nhất đưa thông tin chung. Vì vậy, công ty Attiva S.p.A cũng như Ủy ban Expo veneto không cung cấp bất kỳ bảo lãnh nào về độ chính xác và đầy đủ của nó, và có quyền chỉnh sửa và cập nhật các thông tin mà không báo trước.
Ủy ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A không có trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm gián đoạn lợi nhuận từ việc sử dụng hoặc không thể nào sử dụng Trang Web và các nội dung của nó, hoặc của các trang web kết nối trực tiếp hay gián tiếp, như sai thiếu hoặc bị lỗi.
Ủy ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A không có trách nghiệm về mọi loại tổn hại, trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm gián đoạn lợi nhuận do lỗi hoặc thiếu sót nội dung thông tin, hình ảnh, dữ liệu nói chung có trong các Sự kiện được thêm vào hoặc trong các trang liên quan tới Dịch vụ cho Khách tham quan hoặc dành cho Công ty.
Về các liên kết bên ngoài tới các trang web khác ngoài Trang Web này, Ủy Ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A. sẽ không có trách nhiệm về sự an toàn, nội dung cũng như mọi vi phạm luật pháp hoặc quyền thứ ba liên quan tới nội dung của các trang web bên ngoài đó, theo đó Ủy Ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A sẽ không chứng thực về nội dung có trong các trang web đó.
Ngoài ra Ủy Ban veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A. có quyền can thiệp hoặc hạn chế truy cập vào trang web của mình vì một lý do nào đó hoặc theo quyết định của mình.
Ủy Ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A. không hỗ trợ các nội dung, ý kiến, đánh giá, thông báo hoặc khuyến cáo nào được thêm vào từ các Doanh nghiệp hoặc Tổ chức, bằng việc từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm liên quan.
Ủy Ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A. không liên quan bằng bất cứ cách nào với tác giả các bức ảnh và mọi nội dung, thể hiện khác được đưa thêm vào trang web bởi các Công ty hoặc Tổ chức. Ủy Ban Expo veneto và/hoặc công ty Attiva S.p.A. sẽ không tiến hành bất cứ kiểm soát ngăn chặn, phân tích nào về nội dung mà có toàn quyền quyết định gỡ bỏ không cần thông báo trước bất kể lúc nào các nội dung và sự thể hiện đã được báo trước khi xuất hiện mà không tuân theo và/hoặc vi phạm Điều lệ và/hoặc quyền thứ ba và quyền lợi của chính mình.
Các ý kiến bình luận bài và ảnh của Người sử dụng có thể được đưa ra bằng tự do ngôn luận cao nhất nhưng luôn phải theo ngôn ngữ có văn hóa và tránh thô lỗ. Công ty Attiva S.p.A có quyền lựa chọn gỡ bỏ bất cứ lúc nào không cần thông báo trước các bình phầm của Người sử dụng xuất hiện không đúng hoặc vi phạm Điều kiện Chung và quyền lợi của các thành viên khác.
 

Điều 4. Luật Áp dụng và Cơ quan chuyên trách

Các Điều kiện Chung hiện hành được điều chỉnh bởi pháp luật Ý và được giải thích phù hợp với nhau, bao gồm mọi tranh chấp liên quan tới sự tồn tại, hiệu lực và hiệu quả của Điều kiện Chung cũng như mọi thỏa thuận khác có tham khảo. Theo giới hạn trên đưa ra, cơ quan chuyên trách nhận biết mỗi xung khắc phát sinh chiếu theo các Điều kiện Chung cũng như bất kỳ thỏa thuận nào đưa ra sẽ là Tòa án Venezia.
Trong việc áp dụng luật minh bạch rõ ràng, trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào xảy ra giữa các phiên bản tiếng Ý và các phiên bản tiếng Anh hoặc Pháp trong các điều kiện chung được sử dụng, phiên bản Ý sẽ được thế.