Ủy ban Expo Veneto

Ủy ban Expo Veneto được thành lập nhằm nắm bắt và tăng cường không chỉ trong phạm vi vùng những cơ hội và thách thức của Triển lãm toàn cầu có trụ sở chính tại Milano, khu Rho-Pero từ mùng 1 tháng Năm tới 31 tháng Mười năm 2015.

Đây là một nhóm làm việc tại các đô thị lớn, vừa ký một biên bản ghi nhớ với công ty cổ phần Expo 2015, trong đó tâp hợp lại một cách lô-gic các Tổ chức và Hiệp hội đại diện cho từng lĩnh vực trong dây chuyền sản xuất vùng: công nghiệp, thương mại và thủ công.

để tham gia vào dự án
ExpoVeneto

Bấm vào đây

Thành phần tham gia

Ủy ban Expo Veneto liên hệ và tương tác với các công ty trên toàn lãnh thổ (hiện tại là 250 nghìn bao gồm cả các công ty cá nhân nhỏ lẻ), những công ty này thông qua các tổ chức phụ trách họ bày tỏ sự quan tâm muốn tham gia vào dự án.

Ủy ban hội họp định kỳ tại trụ sở Urban Space di Marghera (Venezia) để đề ra đường lối phương hướng họat động dựa theo các mục tiêu kết trọng tâm của Triển lãm toàn cầu về chủ đề “Nuôi dưỡng Hành tinh, Năng lượng cho Cuộc sống”.

Press Office
ExpoVeneto Committee

PRESS CONTACTS

Lịch Expo Veneto

Ngày diễn ra sự kiện

Bấm vào ngày quan tâm để thêm vào các sự kiện của bạn.

1 Dữ liệu KHÔNG có sẵn 1 Dữ liệu có sẵn 1 Ngày quan tâm